PUBLICATIONS

 • May, 2021

  S&OP er i forandring – velkommen til IBP

  De fleste virksomheder i dag har et S&OP system, men på, hvilket modenhedsniveau?

  Læs artiklen om S&OPs forandring til IBP i DILFaktuelt 21’ Maj og bliv introduceret til det nye koncepts fordele samt eksekvering. IBP er måden, hvorpå du kan øge din virksomheds S&OPs modenhedsniveau til 5 ud af 5. 

  Article


 • Authors: Henrik Knak, Partner at Syncronic

  LinkedIn

 • May, 2021

  Boganmeldelse - Indførelsen af S&OP er en kontaktsport

  Er du interesseret i S&OP, men er usikker på, hvordan du skal gribbe det an? Læs om, hvad Henrik Knak anbefaler i sin boganmeldelse fra DILFaktuelt 21’ Maj som et godt udgangspunkt til at forstå S&OP på bagrund af mere end 30 år i branchen.  

  Article


 • Authors: Henrik Knak, Partner at Syncronic

  LinkedIn

 • May, 2021

  DDMRP webinar

  Did you miss our webinar about DDMRP? Then you can view it here: 

  Webinar


 • Authors: Stefan Glar-Hammarsund, Partner at Syncronic; Kristoffer Steen, Principal Consultant at Syncronic

  LinkedIn
  LinkedIn

 • Fabruary, 2021

  DDMRP webinar

  Did you miss our webinar about DDMRP? Then you can view it here: 

  Webinar


 • Authors: Peter Graae, Head of Supply Chain Service at Novozymes; Stefan Glar-Hammarsund, Partner at Syncronic; Kristoffer Steen, Principal Consultant at Syncronic

  LinkedIn
  LinkedIn
  LinkedIn

 • December, 2020

  Are you the target group for DDMRP?

  Demand Driven Material Requirements Planning is a new and very different method to determine your production. But how can this method reduce inventories and improve service levels? And how can you easily and with almost no costs, see if this method is suiteable for your company? The answers are in the article. 

  Article


 • Author: Kristoffer Steen, Principal Consultant

  LinkedIn

 • July, 2020

  The reason why DDMRP is a superior operational planning strategy?

  Stefan Glar-Hammarsund has written the article of the month in DILF aktuelt members magazine. The article is about why DDMRP is a superior operational planning strategy compared to traditional MRP and cascade models.

  Article


 • Author: Stefan Glar-Hammarsund, Partner
  LinkedIn

 • April, 2020

  Danish supply chain leaders worry more than their European counterparts during the corona crisis

  Danish supply chain leaders have a different type of concern about the consequences of the corona crisis than their counterparts in the rest of Europe.

  This is evident from a survey conducted by Supply Chain Media and Syncronic that was carried out in the second half of March.

  “Only” 44 % of Danish SCM executives are concerned if their companies are affected by a lack of supplies. Here, the figure is 60 % for Europe as a whole.

  Conversely, Danish SCM executives have far more wrinkles in the pan over the financial aspects.

  Survey Report

 •        
  Author: Henrik Knak, Partner & Iben W. Christensen, Analyst
  LinkedIn
  LinkedIn

 • Marts, 2020

  Curious about DDMRP?

  Demand Driven Material Requirements Planning or DDMRP has become the new top of mind theme when it comes to supply chain and operations. However, many still struggle to understand the principles and the practical application behind.  

  In four videos we have tried to sum up what DDMRP is and how you can apply it in practice. It is recommended watching them in the following order to take full advantage:

  #1 What is DDMRP?

  #2 Is DDMRP Relevant for your organization?

  #3 How to run a DDMRP pilot in Excel

  #4 DDMRP in 5 steps

  Curious about more? Please do not hesitate to contact DDMRP expert Stefan Glar-Hammarsund at +45 2421 8160 or sgh@syncronic.com. 


 • Author: Stefan Glar-Hammarsund, Partner
  LinkedIn

 • Marts, 2019

  EN TSUNAMI AF SCP-IMPLEMENTERINGER ER PÅ VEJ

  Der sker en mindre revolution for tiden på SCP-området (Supply Chain Planning) pga. den digitale omstilling og tekniske muligheder, som bliver billigere og nemmere at indføre. 

  SAP, Oracle og de store leverandører af SCP-systemer investerer voldsomt i at forbedre og udbygge deres løsninger, bl.a. med udgangspunkt i nye digitale muligheder så som cloud, smart database-teknologi og in-memory-kalkulationer. Samtidig er der mere end nogensinde før fokus på S&OP processen og skabe dynamik i kapacitetsstrukturen. Det betyder, at en stor del af de danske virksomheder har fokus på teknologier til bedre at understøtte planlægningsområdet.

  I artiklen vil du kunne læse om tendenser indenfor samt  udfordringer ved SCP-planlægningsværktøjerne. Heraf diskuteres eksploderende datamængders indvirkning på virksomheders systemer, og hvordan man vælger sit næste SCP-værktøj.

  Først udgivet i DILF Nyhedsbrev, marts 2019.

  Hent artiklen her


 • Author: Henrik Knak, Partner
  LinkedIn

 • Februar, 2019

  Betal din skat med glæde - og øg din profit på såvel den korte som den lange bane

  Enhver SCM-leder i multinationale virksomheder ved, at skat i form af moms, afgifter, told m.m. i stigende grad er med til at definere en optimal forsyningskæde, når virksomhedens omkostninger skal minimeres. Forretningsmodeller med forsyningskæden som omdrejningspunkt har tidligere kunne bidrage til at optimere virksomhedens samlede indtjeningsskat. Disse muligheder er for nyligt blevet voldsomt ændret. 

  I artiklen vil du kunne læse om, 1) Hvad de ændrede skattevilkår betyder for din supply chain, 2) Do’s og Dont’s i optimering af forretningsmodellen, 3) Betydningen af øget fokus på bæredygtighed.

  Først trykt i DILFOrientering, februar 2019.

  Hent artiklen her


 • Author: Henrik Knak, Partner
  LinkedIn

 • September, 2018

  Integreret forretningsplanlægning - hvorfor spiller dine ledere ikke på samme hold?

  Ineffektivitet i ledelsesteams i form af uklar governance, silotænkning og manglende vilje til at prioritere og træffe fælles beslutninger danner ofte et glasloft i modningen af S&OP-processen. Ledelsesbarrierer, utilstrækkelige processer og dårlige data er en uheldig cocktail for opnåelse af Integrated Business Planning (IBP). De kan fjernes ved en struktureret tilgang - men det tager tid. 

  I artiklen vil du kunne læse om, 1) Hvordan silotækning bremser S&OP modenhed, 2) Hvordan IBP-rejsen kan gribes struktureret an og 3) CFO'ens rolle i en succesfuld IBP-rejse.

  Først trykt i DILFOrientering, september 2018.

  Hent artiklen her


 • Author: Henrik Knak, Partner
  LinkedIn

 • August, 2018

  Last mile challenges in the ecommerce era can be solved

  Nowadays, last mile deliveries have become a key differentiator for companies. The more empowered consumers of today with new expectations have made the last mile such a challenge companies can hardly overcome.

  Get inspired and get the answers to how to survive the last mile challenge in the article.

  First published in DILFOrientering, August 2018.

  Click here to get a copy

 •        
  Author: Zahra Azimi, Consultant and
  Henrik Knak, Partner
  LinkedIn
  LinkedIn

 • Maj, 2018

  Nu bliver forsyningskæderne smarte

  Hvad er forskellen på digital supply chain og industry 4.0? Hvor findes de konkrete muligheder i forsyningskæden? Og hvilke trends er hotte netop nu? Det vil denne artikel belyse, samt hvordan man kommer i gang med, at udnytte guldet i ens forsyningskæde: Data. Click here to get a copy   Trykt i DILF Orientering, Maj 2018 udgave 18-2.
 • Author: Henrik Knak, Partner LinkedIn
 • Marts, 2018

  FMCG industry: Unlocking value in the next-generation digital world

  Digitalization of the FMCG industry has been going on for some years now. Syncronic and MLDK found it relevant to make a status check and understand how mature the industry is. What are the best performing doing and where can other improve? Which challenges do companies struggle with? What are perceived as future winning technologies and application areas? Get inspired and find the answers in the article.

  The status check is both made in Commercial and Operations, which have given foundation for two reports.

  Download Commercial Report

  Download Operations Report

 •             Author: Henrik Knak, Partner
  Zahra Azimi, Associate Consultant and
  Christina Mansfeldt Rasmussen, Analyst

  LinkedIn
  LinkedIn
  LinkedIn

 • Marts, 2018

  Big data analytics: Winners of the next decade

  Why has Big Data Analytics a prominence importance among Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) firms and how to get started? Get inspired and find the answers in the article.

  A shorter version of the original article was printed in DILForitering, Februar 2018, Årgang 55.

  Click here to get a copy - short version

  Click here to get a copy - full version

 •        
  Author: Zahra Azimi, Associate Consultant and
  Henrik Knak, Partner
  LinkedIn
  LinkedIn

 • February, 2018

  17 SCM-eksperters bud på 2018

  Partner Henrik Knak er én af de 17 adspurgte eksperter, som har givet sit bud på, hvilke trends der vil fylde i 2018. Blandet andet nævner Henrik top-5 udfordringer, som supply chain-lederen skal håndtere.  Hvilke top-5 udfordringer og virkemidler som Henrik præcist identificerer, og hvad de resterende eksperter mener, kan du læse mere om i artiklen. Derudover kan du også få inspiration til, hvordan du får slebet supply chain-knivene og bliver klar til resten af 2018. 

  Artiklen er trykt i SCM+LOGISTIK, 3. februar 2018, nr. 01 – 54. årgang

  Hent artiklen her

 •    
  Author: Henrik Knak, Partner
  LinkedIn

 • November, 2017

  S&OP-modenhed blandt danske virksomheder 2017

  Hvilket modenhedsniveau er danske virksomheder på, når det drejer sig om Sales and Operations Planning (S&OP)? Hvad er barriererne for at udvikle processen? Og hvilke investeringer er påtænkt de næste tre år? Få svarene i vores undersøgelsesrapport lavet i samarbejde med DILF. 

  Click here to get a copy

 • Syncronic_041215_026       
  Author: Camilla Thuge Lund, Partner
  LinkedIn

 • September, 2017

  An investigation of the S&OP maturity level in Danish companies

  86% of Danish companies are working with S&OP in 2017, compared to 56% in 2013. The survey revealed a medium maturity level for S&OP Process, People and Structure, whilst the Technology dimension is immature for most companies. What differentiates leaders from laggers, and how do industries differentiate? Read our research report and get inspiration to mature your own S&OP process. Click here to get a copy
 • Syncronic_041215_026        Author: Camilla Thuge Lund, Partner and Søren Raun, Principal Business Consultant LinkedIn LinkedIn
 • Maj, 2017

  Sådan påvirker digitaliseringen S&OP

  Hvilke praksisområder optimerer man gennem bedre anvendelse af digitale muligheder i Sales & Operations Planning, og hvilke tendenser er der i digitalisering af hvert område?

  Part I - Click here to get a copy

  Part II - Click here to get a copy

  Trykt i Dansk Indkøb og Logistik Forum blad, DILForientering Maj 2017 Årgang 54.

 • Author: Henrik Knak, Partner LinkedIn
 • April, 2017

  It's time to revitalize your Planning Concept - A response to changes in technology, customer behavior and business environment

  An introduction to why and how you should assess your current Planning Concept in a dynamic environment. Click here to get a copy
 • Syncronic_041215_055 Author: Emil Jønson, Business Consultant LinkedIn
 • February, 2017

  10 ways Customer Journey Mapping can improve Supply Chain performance

  Learn the benefits of Customer Journey mapping Click here to get a copy
 • Syncronic_041215_026 Author: Camilla Thuge Lund, Partner LinkedIn
 • February, 2017

  Do your Performance Measures tell the true story of the success of your Strategy?

  What really matters is to measure whether your Strategy is successful, by linking the strategy to Objectives and Performance Measures, which are cascaded down through the organization in a structured Performance Management system. Click here to get a copy
 • Syncronic_041215_026 Author: Søren Raun, Principal Business Consultant LinkedIn
 • January, 2017

  A methodology for selecting S&OP package with a focus on “Proof of concept”

  Moving beyond maturity level 1-2?  Get inspired by Syncronic's five step approach to S&OP package selection. Click here to get a copy
 • Syncronic_041215_026        Author: Jakob Harms Østergaard, Associate Consultant and Henrik Knak, Partner LinkedIn LinkedIn
 • December, 2016

  Supply Chain trends and responses 2017 - Be Inspired by the best to adopt or adapt

  Keeping yourself up to date on trends is a must for today’s Supply Chain professionals. This article presents today’s trends and how leading companies respond to these. An inspiration to define your own vision and strategic development roadmap for your Supply Chain. Click here to get a copy
 • Syncronic_041215_026        Author: Camilla Thuge Lund, Partner and Nanna Thue Nielsen, Business Consultant LinkedIn LinkedIn
 • October, 2016

  Do you trust your forecast or your gut feeling?

  Companies tend to forget the Demand Planning process when forecasting. This article focuses on Forecasting as an integrated part of Demand Planning and reflects Business Consulting's approach to streamline and simplify the latter. Click here to get a copy   Published in effektivitet.dk, December 2016, issue 4

 • Syncronic_041215_026 Author: Jakob Harms Østergaard, Associate Consultant LinkedIn
 • September, 2016

  Når business casen for IT investeringer ikke bare er varm luft!

  Denne artikel besvarer det altoverskyggende spørgsmål, som mange virksomheder står over for, når de implementerer ny IT:  Hvorfor er det så svært at opnå den eftertragtede forretningssucces, når IT implementeres i virksomheden? (Only available in Danish) Click here to get a copy
 • Syncronic_041215_026 Author: Søren Klinkby, Partner LinkedIn
 • September, 2016

  Would you treat a disease with painkillers or look at root causes - A Supply Chain challenge

  An article on problem solving including some simple advice on how to approach business problems. Click here to get a copy   Published in Danish Purchasing and Logistics Forum, issue 3

 • Syncronic_041215_055 Author: Emil Jønson, Business Consultant LinkedIn
 • August, 2016

  Bridging the gap between strategy and operations - A critical management challenge in the Supply Chain

  An article with a focus on how to link today's actions with future goals. Click here to get a copy
 • Syncronic_041215_055 Author: Emil Jønson, Business Consultant LinkedIn
 • June, 2016

  Reflections on Supply Chain Excellence in the context of trends in the global business environment

  Business Consulting - Booklet V16 Click here to get a copy
 • Syncronic_041215_026 Author: Camilla Thuge Lund, Partner LinkedIn
 • January, 2011

  Fra "sovende" til markedsorienteret forsyningskæde

  Denne artikel beskæftiger sig med hvordan virksomheder tilpasser sin forsyningskæde fra et marked i recession til et marked i vækst. (Only available in Danish) Click here to get a copy
 • Syncronic_041215_026 Author: Søren Klinkby, Partner LinkedIn
 • Articles to be published